Liisi Kärkkäinen

Arvokas helmi

Jeesus vertasi kerran Jumalan valtakuntaa kauppiaaseen, joka etsi kauniita helmiä

ja kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, vaihtoi hän kaiken omaisuutensa

yhteen ainoaan helmeen. Helmi oli kaiken muun ylittävä löytö, jonka vuoksi ihminen

on valmis luopumaan kaikesta muusta.

Mikä tuo kallisarvoinen helmi tai aarre voisi olla? Miettikäämme, mikä voisi olla niin

kallisarvoista, että vaihtaisimme kaiken siihen?  Missä tämä ihmeellinen paikka,

Jumalan valtakunta voisi olla?

Käymme kohti valoa

Eräässä leirikeskuksessa on alttaritaulussa kuvattuna suurehko mies, jolla on lapsi hartioillaan. Se on hyvin epätavallinen puusta veistetty alttaritaulu. Etsin kertomuksen, jota alttaritaulu kuvasi. Se on kertomus pyhästä Kristoforoksesta. Legendan mukaan Kristoforos syntyi 300-luvulla Palestiinassa. Monien vaiheiden jälkeen hän kääntyi kristityksi ja päätyi kuuliaisuustehtävänään kantamaan ihmisiä hartioillaan virran ylitse.