Lähetystyö

Kun seurakunnassa puhutaan lähetyksestä, kyseessä ei yleensä ole postitus. Lähetys on Jumalan työtä, johon hän ottaa ihmisiä työtovereikseen.

Jumala lähetti meille Poikansa, joka lähettää opetuslapsensa. Kristilliseen uskoon kuuluu sanoman levittäminen. Olemme saaneet Jumalalta niin paljon hyvää, että olisi väärin pitää se vain itsellämme. Siksi seurakunta lähettää lähetystyöntekijöitä. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa heitä kuitenkin lähetetään ulkomaille niin, että seurakunnat tukevat lähetystyöhön erikoistuneita järjestöjä, jotka rekrytoivat ja lähettävät sopivia henkilöitä. Lähetystyötä tehdään myös tuottamalla kristillistä ohjelmaa radioon, televisioon ja internetiin sekä Raamattua kääntämällä ja levittämällä.

Lähetystyössä pyritään kristillisten seurakuntien syntymiseen ja kasvuun. Lähetystyöntekijät myös tukevat vaikeissa oloissa toimivia seurakuntia.  Monin paikoin lähetystyöhön kuuluu sairaanhoitoa, opetusta ja kehitysprojekteja, useimmiten yhteistyössä paikallisten kristittyjen kanssa.

Lähetystyö ei ole vain lähetystyöntekijän työtä jossain kaukana, vaan se on lähettävän seurakunnan työtä.  Kuka tahansa seurakuntalainen voi tukea lähetystyötä rukouksin ja vapaaehtoisin rahalahjoituksin.  Seurakunta tukee lähetystyötä myös kolehdeilla ja talousarviosta myönnettävillä varoilla.  Suomeen palatessaan lähetystyöntekijät vierailevat lähettäjiensä luona.

Someron seurakunta on sitoutunut tukemaan erityisesti Mari ja Seppo Paulasaarta, jotka ovat Suomen Lähetysseuran (SLS) työntekijöinä Jerusalemissa, ja Kari Tynkkystä, joka on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) lähettämänä Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) palveluksessa. He ovat Someron seurakunnan nimikkolähettejä.

Lähetystyön yhdyshenkilönä Someron seurakunnassa on Lilli-Irmeli Hintsa, p. 044 7214012.

Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.  Te olette tämän todistajat. 

Luukas 24: 46-48

Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme.  Pyydämme Kristuksen puolesta:  suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 

2 Kor. 5: 20

Someron seurakunnan nimikkolähetit

Mari ja Seppo Paulasaari

Mari ja Seppo lähtivät lapsineen Israeliin marraskuussa 2012, ja ovat siitä lähtien olleet Someron seurakunnan nimikkolähettejä.  Israelissa he työskentelevät Suomen Lähetysseuran toimintakeskuksessa nimeltä Shalhevetyah (”Herran liekki”), joka sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä Jerusalemin vanhastakaupungista ja puutarhahaudalta.  Mari toimii keskuksessa toiminnanjohtajana ja Seppo isäntänä.  Ennen Israeliin lähtöään Paulasaaret olivat yhdentoista vuoden ajan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijöinä Japanissa.

Kari Tynkkynen

Kari on koulutukseltaan nuorisotyönohjaaja, ja hän oli Virossa jonkin aikaa jo 1990-luvulla.  Vuosituhannen vaihteen jälkeen hän lähti Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijänä Sambiaan, jossa sikäläinen luterilainen kirkko vihki hänet papiksi.  Vuodesta 2005 Kari on ollut Evankeliumiyhdistyksen lähettämänä Viron evankelis-luterilaisen kirkon työntekijänä, ensin vuoteen 2014 asti Ridalan ja Martnan seurakuntien kirkkoherrana Haapsalun lähellä ja sittemmin maan keskiosassa Järvamaalla Paiden kaupunkiseurakunnan kirkkoherrana.  Maaliskuusta 2015 alkaen Someron seurakunta on ollut yksi Kari Tynkkysen nimikkoseurakunnista.