Kaste

Ristiäiset – lapsen ensimmäinen oma juhla

Lapsi on syntynyt perheeseenne. Sydämelliset onnittelut! Uuden elämän ihme tuo mukanaan vastuun mutta myös monta riemua ja oppimisen ihmeitä. Kotiseurakuntana olemme mielellämme mukana ja tukena lapsenne kasvattamisessa.

Kasteessa lapsi liitetään Taivaan Isän perheväkeen ja kotiseurakuntansa jäseneksi. Jumalan huolenpito on aina läsnä hänen elämässään.  Kasteessa pyydetään uuteen elämään parhaita mahdollisia asioita: siunausta, turvaa ja rakkautta. Ne kantavat lasta läpi elämän.

"Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä." (Psalmi 139)

Ristiäisten järjestäminen

Kasteen ajankohdasta, paikasta ja kastavasta papista sovitaan ottamalla yhteyttä Someron seurakunnan päivystävään pappiin (p. 02-7214 011); päivystys arkisin klo 9.30-12.30. On myös mahdollista suoraan pyytää tuttua pappia kastamaan. Jos pappi tulee muualta kuin Somerolta, olkaa yhteydessä Someron seurakuntaan kastemateriaalin saamiseksi.  Jotta lapsi voidaan kastaa, on ainakin toisen vanhemmista oltava kirkon jäsen.

Kastepäivä on yleensä sunnuntai, mutta kastejuhlaa voidaan viettää muulloinkin. Toimitus voidaan suorittaa kirkossa, seurakuntakeskuksessa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä.

Toimittava pappi ottaa ennen kastetta yhteyttä vanhempiin. Papin kanssa käydään kastekeskustelu, jossa käydään läpi perheen toiveet ja keskustellaan muista ristiäisiin liittyvistä asioista, kuten tilaisuuden musiikista ja siitä, miten ristiäisvieraat osallistuvat ristiäisten kulkuun.

Kotona pidettävään kastetilaisuuteen tarvitaan kastemalja kastevettä varten sekä pieni liina kastettavan lapsen pään kuivaamiseksi. Kastepöydälle voi laittaa kastemaljan lisäksi Raamatun, kukkia sekä kynttilän.

Nimen ja kasteen rekisteröinti

Nimi pitää rekisteröidä kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Useimmiten lapsi kastetaan ennen sitä, mutta kastaa voi toki myöhemminkin. Seurakunta varmistaa lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissä ajoin.  Pienen lapsen kastekeskustelun yhteydessä täytetään lomake (lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake), jonka keskusrekisteri tai digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt lapsen äidille. Lomakkeeseen täytetään muun muassa lapsen etu- ja sukunimet, äidinkieli ja yhteystiedot ja kummien henkilötunnukset.

Jos edellä mainittu lomake on jo aiemmin toimitettu digi- ja väestötietovirastoon, niin ristiäistilanteessa käytetään kastelomaketta, johon kirjataan tieto kasteesta ja kummeista. Tämä tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun lapsi kastetaan myöhemmin kuin nimi rekisteröidään.

Jos lapsi kastetaan muussa kuin kotiseurakunnassa, pappi toimittaa kastelomakkeen edelleen siihen seurakuntaan, jonka jäseneksi lapsi tulee kasteen myötä. 

Kummit lapsen tukena

Lapsella tulee olla vähintään kaksi (kirkkoherran luvalla yksi) kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut. kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun ev.lut. kirkon kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Kummien tärkein tehtävä on lapsen aikuisina ystävinä tukea lapsen kasvua kristittynä seurakunnan yhteydessä. Jos kummit eivät pääse kastetilaisuuteen, on paikalla oltava kaksi todistajaa.

Seurakunnan kastelahja

Kastepuu

Lisätietoja