Kaste

Kaste on toinen kirkkomme sakramenteista ja pohjautuu Jeesuksen antamaan Kaste- ja lähetyskäskyyn. (Matt. 28:18-20). Lapsen syntymisen jälkeen kristillistä uskoa tunnustavan ja kirkkoon kuuluvan vanhemman velvollisuus on viedä lapsensa kastettavasti, oman uskonsa mukaisesti. Kaste tulisi suorittaa viimeistään kaksi kuukautta lapsen syntymisen jälkeen.

Käytännössä kasteesta sovitaan soittamalla meidän seurakunnan päivystävälle papille (02 721 4011) tai kirkkoherran virastoon ja varaamalla kasteaika. Tämän jälkeen kastepappi ottaa perheeseen yhteyttä ja sopii tarkemmin käytännön asioista.

Kaste voidaan toimittaa kotona, seurakunnan tiloissa tai muualla. Yleinen kastepäivä on nykyään sunnuntai. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia. Kummien tulee olla konfirmoituja kirkon jäseniä.

Lisätietoja