Hautajaiset

Someron hautausmaa

Kirkolliset toimitukset hoidetaan tällä hetkellä poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan. Seurakunnan tiloissa ei järjestetä kirkollisiin toimituksiin liittyviä juhlia kuten muistotilaisuuksia eivätkä seurakunnan työntekijät osallistu niihin.

- - - - - - - - - -

 

Hautajaiset ovat surun ja kaipauksen juhla. Kristillisessä hautaan siunaamisessa teemme vainajalle viimeisen palveluksen, jätämme hänet armollisen Jumalan huomaan ja jäämme jälleennäkemisen toivoon.

Hautaan siunaamista varten varataan aika kirkkoherran virastosta. Yleisimmät hautauspäivät ovat perjantai ja lauantai. Toimitusvuorossa oleva pappi ottaa tämän jälkeen yhteyttä lähiomaisiin ja sopii tapaamisajan.

Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä Somerolla siunauskappelissa. Somerniemellä hautaan siunaaminen tapahtuu Somerniemen kirkossa. Siunaaminen voi tapahtua myös Someron kirkossa tai suoraan haudalla. Siunaustilanteeseen toivottavasta musiikista tulee ottaa yhteyttä kanttoriin.

Siunaamisen jälkeen pidetään yleensä muistotilaisuus. Muistotilaisuus voidaan pitää joko seurakunnan tiloissa tai muualla. Omaiset päättävät ketä he haluavat muistotilaisuuteen kutsua. Hautaan siunaamisen toimittajista papilla on aina mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen, jos omaiset sitä toivovat. Kanttorin mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen on riippuvainen hänen muista työtehtävistä.

Lisätietoja