Rajaton rakkaus

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

Keväällä vietimme helluntain suurta juhlaa. Silloin kerroimme kuinka Pyhä Henki perusti kirkon. Hänestä tuli kirkon Herra. Nyt elämme todeksi helluntain sanomaa. Pyhä Henki vaikuttaa keskuudessamme uskoa ja rakkautta.

Sunnuntain 8.7. evankeliumi kertoo anteeksiantavasta rakkaudesta. Rakkaus voittaa vihollisuuden ja luo uutta. Särkyneitä suhteita korjataan ja ihmisiä pyydetään sovintoon keskenään. Ennakkoluuloja karsitaan ja vihamiehistä tehdään ystäviä. Evankeliumi menee eteenpäin kun Pyhä Henki saa luoda mieliimme avoimen mielen ja parantaa ihmissuhteemme.

Kerran teimme tutkimuksen, jossa otimme kohteeksemme tietyn ikäluokan ihmiset. Nostan esille asian, joka koskee kaikkia ikäluokkia ja kaikkia ihmisryhmiä sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Totesimme, että jos ihmisellä on hyvät ihmissuhteet kotonaan, niin silloin hänellä on hyvät suhteet myös sukulaisiin ja naapureihin, mutta jos kotioloissa on vaikeuksia, niin ongelmia esiintyy myös toisiin ihmisiin.

Huomasimme myös, että ihmisen turvallisuuden tunne riippui hänen ihmissuhteistaan. Mikäli ihmissuhteet olivat kunnossa, niin myös elämä tuntui turvalliselta, mutta jos ihmissuhteissa oli vaikeuksia, niin myös turvattomuus tuli esiin. Tämä sääntö ulottui jopa taloudelliseen turvallisuuteen asti. Ihmisen omaisuuden määrä ei ollut missään tilastollisessa suhteessa siihen, miten ihminen koki taloutensa turvatuksi. Sen sijaan talouden turvalliseksi kokeminen oli suorassa suhteessa ihmissuhteiden laatuun. Mitä paremmat ihmissuhteet, sitä turvatummaksi ihminen koki taloudellisen tilanteensa.

Niinpä Jeesuksen kehotus, että rakastamme toinen toistamme, on meille erittäin tärkeä. Meidän elämämme laatu riippuu täysin siitä, voimmeko rakastaa. Siellä missä rakkaus on suuri, siellä myös elämä kukoistaa, mutta missä rakkaus puuttuu, mikään ei voi korjata onnetonta elämää. Vain elämän uudistus, rakkauden mukaiseen elämään siirtyminen voi auttaa.

Jumala on rakkaus. Rakkaudessaan hän on antanut ainosyntyisen Poikansa maailmaan. Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme. Kärsimisellään ja kuolemallaan hän sovitti Jumalan ihmiskunnan kanssa. Nyt Jumalan rakkaus kuuluu meille. Tätä rakkautta Pyhä Henki jakaa meille pyhän kirkkonsa välityksellä. Saamme ottaa vastaan Jumalan lahjan: Rajattoman anteeksiannon ja rakkauden ilman rajoja. Sulasta hyvyydestään Jumala välittää meistä ja pitää meistä huolen. Saamme heittää kaikkemme hänen käsivarsilleen ja pyytää hänen hellää huolenpitoaan antamaan voimaa koko elämämme kaikkiin vaiheisiin.