Meidän vuoro

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

Rannalle himmeän lahden
aurinko laskenut on.
Kutsu jo soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.

Tänään vietetään Kansallista veteraanipäivää, joka on järjestyksessään 32. valtakunnallinen tilaisuus. Kansallinen veteraanipäivä on sijoitettu kalenteriin samalle päivälle, jolloin Lapin sota ja Suomen osuus toisessa maailmansodassa päättyi vuonna 1945. Kansallista Veteraanipäivää ei vietetä voitonjuhlana - yleisilme on enemmänkin sodanvastainen.

Minulle rauha on aina ollut itsestäänselvyys. Kosketuspinta sodan arkeen on tullut isoisieni kautta, jotka molemmat ovat palvelleet maataan rintamalla ja taistelleet Suomen itsenäisyyden puolesta. Äidinisä kertoi mielellään ”tarinoita” sodasta ja sen melskeestä. Vasta myöhemmin oivalsin, että eivät ne olleetkaan ”tarinoita” – ne olivat todellisia, aidosti elettyjä hetkiä, hetkiä, joihin mahtui iloa ja surua, toivoa ja pelkoa. Tarinoiden sisältä heijastui suunnaton sitkeys ja peräänantamattomuus sekä voimakas taistelutahto.

Veteraanit turvasivat itsenäisyytemme ja jälleenrakensivat tämän maan. Heidän uhrautuva työnsä isänmaamme hyväksi loi perustan tämän kansakunnan keskeisille arvoille: vapaudelle ja vastuulle, yhtenäisyydelle ja yhteistyölle. Niiden puolesta taisteltiin ja uhrauduttiin – sitä emme saa koskaan unohtaa. Tarvittiin rohkeutta, ahkeruutta ja uskoa tulevaisuuteen. Tarvittiin suomalaista sisua ja sitkeyttä.

Veteraaneille kuuluu kiitos siitä, että saamme asua vapaassa ja itsenäisessä Suomessa. Itsenäisyys on kansakunnan tärkein ja arvokkain asia.

Sodan aikana ja sen jälkeen huolenpidon kulttuuri oli erittäin vahva - veljeä ei jätetty. Se haastaa nyt meidät huolehtimaan tämän päivän ja tulevaisuuden nuorista. Jokaisella sukupolvella on oma erityinen haasteensa ja tehtävänsä. Kukin sukupolvi vuorollaan hoitaa ja vaalii tätä veteraanien arvokasta perintöä. Oikeus hyvinvointiin tulee säilyä myös tuleville sukupolville. Veteraanien luoma perusta antaa hyvät mahdollisuudet kaikelle tälle työlle.

Lapset ja lastemme lapset,
Teidän nyt vuoronne on.

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
Muistakaa, heille kallis ol' maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
Himmetä ei muistot koskaan saa!

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila