Kotikirkko

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

Sanoma suuri Someron seudulla kaikuu. Jumalan sanaa julistetaan. Evankeliumia esillä pidetään. Keskellä kesää lämmin on mieli. Ilot ja surut, kaiken, koko elämän Jumala kantaa. 

Hän  on meidät luonut. Hänen tekoaan olemme. Hän pitää meistä huolen.  Hän tukee jokaisena päivänä. Syntymästämme kuolemaamme hän meidät tuntee.

Jumala osoitti meille rakkautensa.  Jeesus syntyi, kärsi puolestamme, kuoli ristillä, heräsi kuolleista, nousi taivaaseen ja on kerran tuleva takaisin kirkkaudessaan.  Vapahtajamme tuli luoksemme meidät pelastamaan, Jumalan lapsiksi ottamaan.  ­

 Sunnuntaina 9.7. vietämme Apostolien päivää.  Opetuslapset seurasivat Jeesusta, aikansa etevintä opettajaa.   Evankeliumia saivat kuulla, elämäänsä soveltaa. Paljon he oppivat. Jumalan seuraan pääsivät.

Jeesuksen kuolema heitä järkytti.  Ylösnousemus heille ilon toi.  Koko maailman sovituksen ymmärsivät. Sanomaa eteenpäin veivät.  Ensiksi Jerusalemissa, sitten Samariassa ja edelleen eri maihin. Ympäriinsä hyvin laajoille alueille.

Esimerkiksi: Pietari Italiaan, ensimmäinen Rooman paavi. Matteus Etiopiaan, ensimmäinen piispa.  Evankelista Markus Egyptiin, ensimmäinen Aleksendrian paavi. Tuomas Intiaan, jossa Tuomas-kirkko on nykyisin kahden osavaltion uskonto.  Jne.

Kultaisena keskiaikana evankeliumi levisi koko Eurooppaan. Suomeenkin ensin idästä hiljakseen, sitten lännen kirkkoon yhdistettiin. Nykyisin meillä on kaksi kansankirkkoa ja muutama pienempi ryhmä.  Somerollakin evankeliumia pidetään esillä. Apostolien ääni kuuluu keskuudessamme. Kohtaamme Jumalan hänen sanassaan ja sakramenteissaan. Hän elää keskellämme. Edelleenkin hän on voimallinen auttamaan: meitä tukemaan, uskoa ja toivoa elämäämme suomaan, pelastuksen meille tuomaan.

Juhlan psalmista 145: 3 - 7 kolme säettä

Minä julistan sinun suuruuttasi.
Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta,
kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten.

 

Matias Roto
Rovasti
Prinsessan puoliso
Vuoden somerolainen 2012