Jeesus kohotti kätensä

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

Luuk.24:50-53

Helatorstaina eli Jeesuksen taivaaseen ottamisen päivänä hän kohotti kätensä ja siunasi oppilaansa . Näiden käsien ristin jäljet muistuttivat, että Vapahtaja tuli kirotuksi meidän sijastamme, jotta tulisimme siunatuiksi ja saisimme uskon kautta luvatun Pyhän Hengen (Gal.3:13-14). Tämän siunauksen työvälineiksi asetettiin Kristusta korostava Jumalan sana ja pyhä kaste sekä ehtoollinen.

Saadessasi tuntea taivaan Isän hyvyyttä syntyy vastarakkautta. Uskot pahuutesi ja epäuskosi
anteeksi Jeesuksen tähden   -  niin, ettet tieten tahtoen harjoittaisi enää vääryyttä. Jumalan sanan lupaukset vahvistakoot Hengessä ja totuudessa rukoilevaa kristityn vaellustasi. Ensimmäinen helatorstai ei varmaankaan aiheuttanut 'suurta surua', koska oppilaat kumartuivat maahan asti ja kunnioittivat Jeesusta. Vieläpä opetuslapset palasivat riemua täynnä Jerusalemiin. "He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa."

Ylistys kuului mm. v 2016 Someron kappelissa isäni siunaustilaisuudessa: Kimmo Hovilan laulamana ja Anna-Liisa Forsströmin säestämänä seuraavalla tekstillä:
Alla kätten siunaavain
Henki johda nytkin matkallain.
En uskon lahjaasi ansainnut.
Kiitos, kun muistit mut.

Mm. tämä lauluni  kuullaan kokonaisuudessaan
Someron seurakuntakeskuksen kaikille avoimessa torstaipiirissä 25.5.23 klo 12. Olisi erittäin mukava
tavata  silloin siellä, jos vaan kylvönsiunauksilta pääset tulemaan.

Ilkka Juote
Eläkkeellä oleva Lopen kappalainen