Kuulutus seurakuntavaaleista

Kirjoittaja Essi Torkkomäk… 24.10.2022 - 15:12:22

Someron seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Someron seurakuntakeskuksessa 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.someronseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Somero 3.10.2022

Someron seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jaakko Knuutila

Kuulutus on ollut nähtävänä Someron seurakunnan ilmoitustaululla 28.10. -20.11.2022

Kuulutus on julkaistu 28.10.2022 Somero-lehdessä.

Puheenjohtaja Jaakko Knuutila