Tuomiokapitulin ohjeet 10.12. koronatoimista

Kirjoittaja Essi Torkkomäk… 10.12.2021 - 14:36:13

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa Avin päätöksen johdosta seurakunnille seuraavat ohjeet. Ohjeet koskevat sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan alueen seurakuntia ja ovat voimassa 10.12.2021-31.12.2021.

 

Tilaisuuksissa, jotka ovat uskonnon harjoittamista, ei tällä hetkellä voida ottaa käyttöön koronapassia. Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautilakiin lisäyksen koskien EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä eli koronapassia. Koronapassia voidaan käyttää mm. yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuden määritelmä on puolestaan Kokoontumislaissa, jonka soveltamisalan ulkopuolelle on (Kokoontumislaki 2 §) rajattu julkista uskonnonharjoittamista varten järjestetyt tilaisuudet. Suurin osa seurakunnan tilaisuuksista on edellä mainittuja uskonnollisia tilaisuuksia, joten niitä koronapassi ei koske. Näin ollen koronapassin kysyminen esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä ei tällä hetkellä ole mahdollista.

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Henkilömäärärajoitus ei koske jumalanpalveluksia tai kirkollisia toimituksia. Kuitenkaan tiloihin voidaan ottaa korkeintaan 1/3 tilojen enimmäiskapasiteetista. Someron kirkkoon voidaan siis ottaa 400 henkeä ja Somerniemen kirkkoon 150

  • jotta toiminta mahdollistuu, tilaisuuksiin on suositeltavaa tulla vain rokotettuna (tämä on vahva suositus, mutta sitä ei voida vaatia tai kysyä) 
  • tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä
  • tilaisuuksissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksiä
  • tiloissa huolehditaan hyvästä hygieniasta
  • vahva maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta

Ehtoollisen jakajien tulee käyttää maskia.

 

Seurakunnan järjestämien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 20 henkeen. Vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on käytössä koronapassi, ei tilaisuuden osallistujamäärää rajoiteta, eikä tilassa noudateta uskonnonharjoitusta varten asetettua 1/3 enimmäishenkilömäärärajoitusta.

 

Aluehallintoviraston mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia tilaisuuksia, olivatpa ne maksullisia, maksuttomia tai kutsuun perustuvia.

 

Koronapassi käyttöön kuorotoiminnassa

Aluehallintoviraston ohjeissa otetaan erikseen kantaa kuorolaulutoimintaan. Tuomiokapituli ohjeistaa, että seurakuntien aikuisten kuorotoiminnassa otetaan käyttöön koronapassi.

 

Lasten ja nuorten toiminta mahdollista

Lasten ja nuorten toiminnassa tulee ottaa huomioon hygieniasuositukset ja tilojen käyttöön liittyvät ohjeet. Lasten ja nuorten toiminnan järjestäminen on mahdollista, mikäli paikkakunnalla ei ole koronatilanteesta johtuvia erityisiä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia (kuten etäkoulu).

Rippikoulu on seurakunnan uskonnonharjoitusta ja jatkuvaluonteista normaalitoimintaa, joten yleisötilaisuuksiin kohdistuvat rajoitukset eivät koske rippikoulua. Rippikoulujen tapaamiset tulee toteuttaa riittävän väljissä tiloissa hygieniaohjeita noudattaen.

Alle 16-vuotiailta ei voi kysyä koronapassia.