Toimet koronavirustilanteessa Someron seurakunnassa

Kirjoittaja Essi Torkkomäk… 12.03.2020 - 20:09:18

Kirkkohallitus ja seurakunnat huomioivat valtioneuvoston 12.3.2020 antamat suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Kirkkohallitus suosittaa seurakunnille, että ne toistaiseksi luopuvat kaikista sellaisista kokoontumisista, jotka eivät kuulu lakisääteisten tehtävien hoitoon. Seurakunnat toimittavat jumalanpalvelukset edelleen normaalisti, mutta seurakuntien jumalanpalveluselämään voi tulla tapauskohtaisia muutoksia.

Someron seurakunnassa perutaan vanhusten ja pienten lasten kokoontumiset sekä erityisryhmien kokoontumiset, joiden osallistujat kuuluvat riskiryhmään, ja joilla on perussairauksia. Tämä tarkoittaa mm. laitoshartauksien, ikäihmisten kokoontumisten, päiväkerhojen ja perhekerhojen perumista. Myös nuorten illat ja varhaisnuorten kerhot perutaan. Rippikouluryhmät voivat toistaiseksi kokoontua normaalisti.

Someronkin seurakunnassa pohditaan eri työalojen uusia toimintamalleja tässä virustilanteessa. Seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaistensa tavoitettavissa myös sähköisten kanavien kautta. Seurakunnan kotisivuille päivitetään ajankohtaista tietoa palveluista ja tapahtumista.

Seurakunnassa huolehditaan ihmisten ja tilojen hygieniasta. Kättelyä vältetään ja erityisen hyvästä käsihygieniasta huolehditaan muutoinkin. Myös mahdollisesti virusta välittävien pintojen ja esineiden käyttöön ja puhtauteen kiinnitetään erityishuomiota. 

Seurakunnassa varaudutaan myös mahdollisten tartuntaepäilyjen ja sairastumisten aiheuttamiin äkillisiin ja pitkäaikaisiinkin työntekijöiden poissaoloihin. Tällä turvataan seurakunnan perustoimintojen jatkuminen.

Kirkkohallitus ja seurakunnat seuraavat aktiivisesti koronavirustilannetta.

Jumalan siunausta meille kaikille

Jaakko Knuutila

kirkkoherra

 

Arkkihiippakunnan ohjeet koronaviruksen suhteen