Rippikouluilmoittautumisen täydentäminen - rippikoulun osallistujakortti