Hakuaika kirkkoherran virkaan käynnissä

Kirjoittaja Lilli-Irmeli Hintsa 23.03.2017 - 11:49:57

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut 22.3.2017 Someron seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 21.4.2017 klo 15 mennessä. Samalla tuomiokapituli on hyväksynyt Someron seurakunnan kirkkovaltuuston pyynnön kirkkoherran valitsemisesta välillisellä vaalilla.  Toisin kuin aikaisemmin, uuden kirkkoherran valitsee siis kirkkovaltuusto, eikä tuomiokapituli aseta hakijoita vaalisijoille.

Virka on haettavana, koska nykyinen kirkkoherra Asko Ojakoski jää syyskuun alussa eläkkeelle. 

Kirkkoherra on seurakunnan johtava pappi.  Hän on seurakunnassa monien työntekijöiden esimies ja virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.  Kirkkoherralla on monia hallinnollisia tehtäviä sen lisäksi, että tekee samanlaista papin työtä kuin seurakunnan muutkin papit.

Someron seurakunnan kirkkovaltuusto määritteli kirkkoherran viranhoidon kannalta erityisiksi tarpeiksi seuraavia piirteitä:
- sosiaaliset taidot, jotka auttavat hyvän työilmapiirin luomisessa ja paikkakunnalla verkostoitumisessa
- johtamistaitoa ja stressinsietokykyä, jotka auttavat selviytymään heikentyvien taloudellisten resurssien ja kasvavien vaatimusten ristipaineessa.
- taitoa ja halua vapaaehtoistoiminnan ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.
- hyvää hallinnollista osaamista.

Hakijoilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella:

https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12309?portal=rekry2

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.

Toissijaisesti hakemuksen voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi